938 93 06 17
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Per veure la nostra Política de Cookies feu clic a Més info

Acceptar

Objectiu anual

LOGO LEMA Suma Brillante Cat

#UNASUMABRILLANT

Amb aquest lema ens proposem aquest curs prendre consciència de la meravellosa realitat de cada individu que forma la Comunitat Educativa i adonar-nos que tots plegats fem una suma brillant.

Aquesta suma brillant, parteix també de les fragilitats i mancances, enteses com a oportunitats per a créixer com a escola.

Mitjançant les AP’s, DFC i altres iniciatives solidàries, com totes les realitats del centre, volem ajudar-nos a formar part d’aquesta suma.

El curs passat vàrem posar l ´èmfasi en esdevenir PROTAGONISTES, aquest curs volem anar més enllà comptant amb els ALTRES.

 

OBJECTIUS PRIORITARIS

En el present curs 2022/2023 continuem posant de manifest la necessitat d’aconseguir que els aprenentatges esdevinguin un fet significatiu, mitjançant metodologies innovadores i partint del foment i desenvolupament de les capacitats i de les competències del nostre alumnat. Prioritzem l’avaluació competencial com a eix fonamental del seu creixement acadèmic i personal.

Tenint present i partint de les Intel·ligències Múltiples, farem ús de metodologies actives, participatives, col·laboratives i cooperatives que facilitin i respectin els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. D’aquesta manera aconseguirem un canvi en la pràctica educativa, en la millora de la motivació, en el foment de la creativitat, en l’organització de l’espai i el temps, en l’ús de les TRIC i en l’educació emocional, que ens permetran a fer real el concepte d’educació integral.

Al llarg del curs continuarem impulsant l’intercanvi d’experiències, anant més enllà del que diu el currículum i posant a l’abast dels altres el que som i sabem, amb la intenció que tots/es aprenguem de tots/es.
És per això que els nostres objectius per a aquest curs són:

1. Continuar introduint metodologies innovadores a les aules basant-nos en les intel·ligències múltiples; fer-les conèixer i compartir-les amb tota la comunitat educativa, en especial amb les famílies.

 • a) Aplicar el coneixement en eines TRIC per fer-les servir a les classes.
 • b) Aprofundir en la metodologia de treball per projectes.
 • c) Potenciar en les edats primerenques la consciència fonològica.
 • d) Continuar amb la metodologia d’ambients tant Educació Infantil com al Cicle Incial d'Educació Primària.
 • e) Continuar amb els projectes innovadors: EntusiasMAT i Binding.
 • f) Implementar el projecte Math Bits a 1r i 2n d’ESO per donar continuïtat a l’àmbit cientificomatemàtic.
 • g) Treballar per projectes els ODS (Objectius de desenvolupament sostenible), per conscienciar l’alumnat i potenciar el seu creixement de transformadors de la realitat
 • h) Dissenyar/ introduir franges horàries en alguns cursos de l’ESO, per treballar dos àmbits: el lingüístic i el cientificotecnològic.
 • i) Despertar l’interès i el gust per la competència musical, mitjançant el projecte de sensibilització musical (percussió, harmònica, flauta, ukelele).
 • j) Fomentar l’ús d’activitats d’innovació a les aules mitjançant l’ApS, DFC, la gamificació, els paisatges d’aprenentatge, l’ABP i els projectes Kilpatrick, entre d’altres.
 • k) Introduir la realització d’hores de Gestió autònoma en els currículums d’Educació Primària i Sewcundària, fonamentalment per treballar per projectes.

2. Fomentar i potenciar l’Escola Multilingüe mitjançant:

 • a) La difusió del projecte Erasmus+ a l’etapa de CF.
 • b) El creixement de la metodologia AICLE en l’àrea de Natural Science.
 • c) El foment del gust per la lectura i la comprensió lectora en llengua anglesa.
 • d) L’aplicació d’acords que millorin els resultats del nostre alumnat en llengua estrangera.
 • e) La figura de l’auxiliar de conversa nadiu.
 • f) El Treball de Síntesi amb monitors de parla anglesa a l’ESO i les estades a Irlanda.
 • g) La participació en el programa Batxillerat Dual amb l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, signant un conveni amb Academia Corporation, per tal d’obtenir una doble titulació un cop acabat el batxillerat: l’espanyol i l’americà.
 • h) El treball interetapes de la English week.
 • i) La participació en l’eTwinning, un projecte transversal que permet posar en joc el desenvolupament de moltes competències: lingüístiques, d’autoconeixement, d’integració social, d’autonomia, de treball cooperatiu i d’ús de tecnologies de la informació i metodologies innovadores. j. L’intercanvi de correspondència amb dues escoles de parla francesa.
 • k) L’assistència a obres teatrals en anglès.

3. Elaborar i redactar un nou projecte Digital de Centre, sota el guiatge del Departament d’Ensenyament, vinculant-lo al pla digital institucional de la FET. Continuar implementant el treball de robòtica a les diferents etapes educatives i iniciar l’acreditació del nivell digital competencial del professorat i del centre. Així com vetllar per la implementació de les TRIC (Tecnologia de la Relació, la Informació i la Comunicació) en les metodologies innovadores.

4. Potenciar els canals de comunicació escola–família i escola–societat, mitjançant la plataforma Educamos, el web del centre i les xarxes socials: Instagram, Twitter, YouTube i Facebook de l’AMPA.

5. Continuar treballant l’atenció a la diversitat, dins i fora de l’aula, per poder arribar a tots/es i cadascun/a dels/les nostres alumnes, ja sigui per dificultats d’aprenentatge com d’altes capacitats.

6. Promoure la investigació experimental i científica per tal d’aconseguir una millora en la competència cientificotecnològica, dins i fora de l’aula, i realitzar l’ApS en l’àmbit de la salut (Banc de sang). A més de fomentar el treball en la divulgació de textos cientificotecnològics.

7. Conscienciar tota la comunitat educativa de la cura pel medi ambient i implicar tot l’alumnat, mitjançant el Projecte Agenda 21.

8. Fomentar el gust per la lectura mitjançant activitats innovadores a la biblioteca, l’obertura de l’espai fora d’horari lectiu, el servei de préstec, el projecte Llibre sota el braç, la participació en el Premi Menjallibres, en el concurs booktrailer, en trobades amb autors/es i participant del nou projecte de ràdio de la ciutat, entre d’altres.

9. Afavorir un bon clima de convivència entre tots/es els/les membres de la comunitat educativa i fer créixer el programa ♯aquiproubullying del Departament d’Ensenyament, formant els/les delegats/des per la convivència.

10. Fer partícip l’alumnat de manera més activa en les activitats de pastoral del centre mitjançant la figura dels delegats de pastoral.

 

11. Mantenir en lloc preferent la formació del nostre professorat en la competència digital (reflexió sobre l’ús de la tecnologia digital) i el nou currículum (situacions d’aprenentatge).

 

TOP